Жарық толқындарын қайталау.
Жарық толқындарын қайталау.